Monthly Archives: november 2014

Launching of new TV2GO

TV always with you!

We are announcing with pleasure, that from the 1st December 2014 new service tv2go is available at our dealers. The first dealer is NAY Elektrodom with its 36 stores all over the Slovakia. The network of dealers will be extended.

tv2go is the digital television for smartphones and tablets that is internet provider independent, available via free application for iOS and Android platforms. It enables you not only to watch the TV  everywhere you have any internet access at about 1Mbps, but recording of your favorite program for later watching, watching selected stations from TV archive, searching the program or broadcast, setting up the notification of the beginning of chosen program, using of parental control and other functions as well. That all for up to 4 devices via 1 account.

You can find more information at www.tv2go.eu

 

Spúšťame novú TV2GO

TV stále s tebou!

S potešením oznamujeme, že od 1. 12. 2014 je u našich predajcov dostupná nová služba tv2go. Prvým z nich sa stal NAY Elektrodom so svojimi 36-timi predajňami po celej SR. Sieť predajných miest sa bude rozširovať.

Tv2go je televízia pre mobily a tablety, nezávislá od poskytovateľa internetu, dostupná prostredníctvom bezplatnej aplikácie na platformách iOS a Android. Umožňuje vám nie len sledovať TV kdekoľvek, kde máte akýkoľvek prístup do internetu 1Mbit/s, ale aj nahrávať obľúbený program pre neskoršie pozeranie, prístup k archívu vybraných staníc, vyhľadávanie programov alebo relácií, nastavenie upozornenia na začiatok zvoleného programu, rodičovskú kontrolu a ďalšie funkcie a to až pre 4 zariadenia na 1 účet.

Viac informácií nájdete na www.tv2go.eu