Autorské práva a výluka zodpovednosti

Všetky práva vyhradené.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na externé webové stránky tretích strán. Z právnych dôvodov zdôrazňujeme, že nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme zodpovednosť za obsah a dostupnosť informácií obsiahnutých v odkazoch. Zodpovednosť za webový obsah v odkazoch nesú jeho príslušní autori, prevádzkovatelia. Okrem toho obsah prípadných odkazov nemusí nutne znamenať odporúčania, ani nemusí nutne znamenať schvaľovanie názorov vyjadrených v nich.

Dostupnosť služby
Vynaloží sa maximálne úsilie, aby webové stránky hdservis.sk bežali hladko. Avšak, HD servis a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú dočasnú nedostupnosť obsahu v odkazoch z dôvodu technických problémov, mimo našu kontrolu.