CISCO (HW a služby)

Sme certifikovaný CISCO partner. Ponúkame hardware a s ním súvisiace služby.