Kontakt

Kontakt

HD servis a.s.
Žilinská  7028/1
811 05  Bratislava

IČO: 46 673 270
DIČ: 2023532709
IČ DPH: SK 2023532709

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, vložka číslo 5546/ B

Bankové spojenie pre tv2go: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 5072753880/0900
IBAN: SK5009000000005072753880
SWIFT: GIBASKBX

Zákanícky servis tv2go: podpora@tv2go.sk

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s
Číslo účtu: 4026727118/7500
IBAN: SK8575000000004026727118
SWIFT: CEKOSKBX

E-mail: info@hdservis.sk

Objednávanie tovaru:

E-mail: objednavky@hdservis.sk
Mobil: +421 950 555117

 

Mapa