Kontakt

Kontakt

HD servis a.s.
Žilinská  7028/1
811 05  Bratislava

IČO: 46 673 270
DIČ: 2023532709
IČ DPH: SK 2023532709

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 5546/ B

Bankové spojenie pre tv2go: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 5072753880/0900
IBAN: SK5009000000005072753880
SWIFT: GIBASKBX

Zákanícky servis tv2go:  

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s
Číslo účtu: 4026727118/7500
IBAN: SK8575000000004026727118
SWIFT: CEKOSKBX

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2925876521/1100
IBAN: SK4711000000002925876521
SWIFT: TATRSKBX

E-mail: email-img_info_fitted-small3

Objednávanie tovaru:

E-mail: email-img_objednavky_fitted-small
Mobil: +421 950 555117

 

Mapa