IT

Ponúkame:

IT služby,

telekomunikačné služby,

dodávku sieťového a IT hardwaru,

zaezpečenie licencií Microsoft.